Raspberry PI OS - plik wymiany (dphys-swapfile) - Zarządzanie swapem

Spis treści

Zwiększanie rozmiaru swap'a

dphys-swapfile - Zwiększanie rozmiaru swap'aJak już wspomniałem ustawiony domyślnie w systemie Raspbian 32b rozmiar swap'a (100MB) trudno uznać za wystarczający. Dlatego też postanowiłem zwiększyć jego rozmiar do 1GB.

Wykonanie tej modyfikacji nie jest szczególnie skomplikowana.

By uniknąć rozczarowań przed modyfikacją pliku /etc/dphys-swapfile należy wyłączyć swap'a. Następnie przystępujemy do edycji (tu: wykorzystując edytor nano) pliku konfiguracyjnego.

Do ich wykonania tych czynności potrzebujesz uprawnień superusera, czyli odpowiednie komendy trzeba poprzedzić komendą: sudo!

~$ sudo dphys-swapfile swapoff; sudo nano /etc/dphys-swapfile

dphys-swapfile - aktywacja po modyfikacjiW pliku /etc/dphys-swapfile wyszukujemy frazę: CONF_SWAPSIZE=100. Wartość zmiennej po znaku równości zmieniamy na 1024, czyli teraz: CONF_SWAPSIZE=1024.

Zapisujemy zmodyfikowaną treść pliku (Ctrl+O), a następnie wychodzimy z trybu edycji (Ctrl+X).

Plik konfiguracyjny został zapisany. Uaktywnienie swapa "w nowym wymiarze" możemy zainicjować wydają cią następujacych komend:

~$ sudo dphys-swapfile setup (ew. sudo dphys-swapfile swapon); sudo reboot

Oczywiście ostatnia z komend ma za zadanie zrestartować nasze RPi.

dphys-swapfile - 1GB swapa! :DPo restarcie nie pozostaje nic innego jak... sprawdzić czy rzeczywiście nasza modyfikacja okazała się skuteczna.

Wystarczy zajrzeć do katalogu: /var. Do tego celu wykorzystuję poczciwego Midnight Commandera. Jak widać na załączonym obrazku teraz swap wygląda już okazalej.

Na marginesie poziom jego wykorzystania nadal nie odbiega od tego, który opisałem na wstępie niniejszego artykułu. Pamiętacie: Ok!!! :D

Całkowite usunięcie swap'a

dphys-swapfile - usunięcie swapa :]W takiej sytuacji nie pozostało mi nic innego jak... spradzić jak moja Malinka z Raspbianem OS (32b) poradzi sobie bez swapa.

W sieci można spotkać się z sugestiami, że wydanie komendy: sudo dphys-swapfile swapoff wystarczy do deaktywacji swapa. Tak, ale do deaktywacji tymczasowej.

Opisując procedurę dphys-swapfile wskazywałem, że po uruchomieniu ponownie zostanie zainicjowane użytkowanie swapa. Wynika to z obecności w katalogu /etc/init.d odpowiedniego skryptu inicjującego.

By na stałe wyłączyć dphys-swapfile  należy wywołać ciąg komend:

~$ sudo systemctl disable dphys-swapfile; sudo dphys-swapfile swapoff; sudo dphys-swapfile uninstall; sudo reboot

Przeprowadzone testy za pomocą stress-ng, jak i praktyczne wykazały dużą odporność M3 (Mojej Malinowej Maszyny) na "przeciążenie i przeładowanie". :)

Początkowo przeprowadziłem nawet deinstalację pakietu zarządzajacego tą usługą (dphys-swapfile), ale potem doinstalowałem ponownie. Nie jest on duży (ok. 29kB). I może się jednak (w przyszłości) przyda.

Zagadnienia opisane w niniejszym artykule są pokłosiem doświadczeń związanych z realizacją projektu "Mikroskop do lutowania (RPi 4B+HQC+M42)".

Jeśli jesteś zainteresowany tym na co "marnotrawię swój czas" zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.