Instalacja Java(TM) 8 na Debianie

Mimo mego przywiązania do wolnego oprogramowania co najmniej w kilku przypadkach okazało się, że jakiś użyteczny program wymagał zainstalowana ORACLE Java(TM).

Wynik komendy: java -version wskazywała na instalację w systemie Debian OpenJDK:

root@XYZ:~# java -version
java version "1.6.0_27"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.12.6) (6b27-1.12.6-1~deb7u1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b12, mixed mode)

Kłopot w tym, że ta wersja Javy jest "akceptowana" nie przez wszystkie programy. W związku z tym wiele dystrybucji Linux'a posiada w swych repozytoriach odpowiednie instalatory Java(TM).

W Debianie zmuszony byłem przeprowadzić stosowne procedury "ręcznie". W trybie konsoli (terminala). 

Niestety moje kolejne próby instalacji według różnych opisów kończyły się niepowodzeniem. Nie robię tego codziennie, więc zapewne był w tym mój (niemały) udział. Nawet jeśli instalacja powiodła się, to okazywało się, że konfiguracja środowiska była "niepełna".

Zmagania trwały do chwili, gdy na portalu Webupd8.org znalazłem opis instalacji Javy(TM). W oparciu o dostępne repozytoria Ubuntu. Miło, gdy Młodszy pomaga Starszemu! ;)

Widać, że jest to materiał użyteczny, gdyż ... od lat służy do przeprowadzania stosownych procedur dla kolejnych wydań Javy(TM) pod Debianem.

Proces sprowadza się do wykonania kilku komend jako superuser, root (temu służy 1-sza).  Jeśli już jesteś zalogowany jako root - pomiń pierwszą z komend. No i ostatnią. Każda z linii komend zatwierdzana jest klawiszem "Enter":

su -
echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
apt-get update
apt-get install oracle-java8-installer
exit

Po uzupełnieniu wpisów w liście źródeł (2-gi i 3-ci wiersz) oraz pobraniu kluczy (wiersz 4-ty) można "z automatu" zainstalować ORACLE Java(TM) 8. Po zaakceptowaniu warunków licencji (monit w oknie terminala, po uruchomieniu 6-tej komendy) instalator sam zrealizuje niezbędne procedury. Włączając w to te konfiguracyjne.

Potwierdza to również wynik komendy:

root@XYZ:~# java -version
java version "1.8.0" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-b132)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0-b70, mixed mode)

Może nie jest to zbyt ambitne ;) Ale skuteczne.

Również programy wymagające środowiska Java po zrealizowaniu powyższych procedur działały już bez najmniejszego problemu. Czyli: łatwo, szybko i przyjemnie.

No i tak trzymać! I porzucać Debiana nadal nie zamierzam.

Źródło: Webupd8.org. Dziękuję!

//