Gdy port LinNWT na ttyUSB0 milczy...

Spis treści

Oczywiście po zmontowaniu NWT natychmiast łączymy go (poprzez USB) z PC.

I... pierwsze uruchomienie niekoniecznie zakończy się sukcesem.  Dla "doświadczonych" użytkowników nie jest to nic nowego. 

W sieci można znaleźć wiele opisów kłopotów ze sterownikami. Pod Linuksem przyczyna bywa prozaiczna i najczęściej nie jest to wina sterowników. Mimo to taki "skutek" też nie cieszy.

Poniżej opisałem działania naprawcze (pod Linuksem) z interfejsem USB zbudowanym na układzie FT232RL (prod. Future Technology Devices International, Ltd.).

Łatwo powiedzieć: trzeba poprawić... Zrobić też nietrudno. :)

Weryfikacja obecności urządzenia USB

Prawidłowo zbudowany interfejs z portem USB winien zostać prawidłowo rozpoznany i automatycznie zainstalowany. System zrobi to szybko i niezauważalnie dla użytkownika. Czy tak było zweryfikuje nam komenda (wydana w oknie terminala).

Ważne: FTDI należy wpisać dużymi literami:

user@XYZ:~$ dmesg | grep FTDI
[ 5.338006] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 5.338081] ftdi_sio 9-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 5.340545] usb 9-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
user@XYZ:~$

Aby sprawdzić czy rzeczywiście port USB jest już aktywny wystarczy (w terminalu) podać komendę: lsusb. Najlepiej najpierw wykonać ją bez podłączonego NWT. Policzyć ilość urządzeń. A następnie podłączyć NWT i po chwili ponowić komendę. Widocznym będzie, że lista powiększyła się o nową pozycję:

Sygnatura portu na bazie FT232RL

Problem z portem....Czyli (niby) wszystko jest ok, ale...jeśli spróbujemy uruchomić program LinNWT jako "zwykły" użytkownik okaże się, że nie działa jak należy. Brak możliwości otwarcia portu ttyUSB0 (to port USB, przez który PC komunikuje się z NWT7).

Niestety!

PuTTY w kłopocie...By pokazać, że nie jest to wina programu LinNWT obok prezentacja analogicznego błędu wygenerowanego przez popularny program "komunikacyjny" PuTTY.

//