Samodzielna kompilacja LinNWT - Instalacja bibliotek QT4

Spis treści

Wwołanie okna terminala w Ubuntu 16.04LTS...O ile nie używasz środowiska KDE to może się zdarzyć, że biblioteki qt4, niezbędne do prawidłowej kompilacji programu LinNWT trzeba doinstalować "ręcznie".

Korzystając z dystrybucji Ubuntu 16.04LTS jest to stosunkowo proste. Wystarczy dodać do systemu metapakiet o nazwie: qt4-defalt. Dodać można na kilka sposobów (np. apt-get, aptitude, synaptic, itp.). Należy pamiętać, że w innych dystrybucjach nie tylko instalator, ale i nazwa pakietu(-ów) może być inna.

Preferuję pierwszą z przedstawionych metod instalacji. Za pomocą apt-get. Należy w oknie terminala wywołać komendę (i zatwierdzić poprzez wciśnięcie klawisza Enter - CR):

user@XYZ:~$ sudo apt-get install qt4-default (CR)
[sudo]Podaj hasło użytkownika user: ******** (CR)

Po podania hasła użytkownika (tu przykładowo: user) inicjuje instalację odpowiednich pakietów. Poprawność instalacji można spradzić wydając w oknie terminala wcześniej podaną komendę:

user@XYZ:~$ qmake -v (CR)
QMake version 2.01a
Using Qt version 4.8.7 in /usr/lib/x86_64-linux-gnu
user@XYZ:~$

"Zaplecze" (upraszczając: zestaw niezbędnych bibliotek) mamy więc przygotowane. Można przystąpić do kompilacji (wygenerowania) odpowiedniego programu zarządzającego naszym NWT7.

//