Samodzielna kompilacja LinNWT - Finał

Spis treści

Finał (wieńczy dzieło)

Może tak się zdarzyć, że mimo prawidłowej kompilacji nie będzie... komunikacji z NWT. Sygnalizuje to czerwony napis "Offline" (zamiast zielonego "Online", w wersji polskiej "Wył" zamiast "Praca"). Najczęściej nie jest to wynik błędnego działania przyrządu czy też programu. Jak temu zaradzić opisałem w artykule: "Gdy port LinNWT na ttyUSB0 milczy...".

Zakładam jednak, że komunikacja jest, program prawidłowo steruje urządzeniem. Pozostał jednak "ostatni szlif".

Chcemy osiągnąć dla cele program winien:

  • być dostępny dla wszystkich (uprawnionych) użytkowników komputera,
  • w miarę możliwości działać "w wersji polskiej".

Spełnienie obu powyższych warunków nie jest zbyt trudne. W tym celu należy:

 • plik wynikowy skopiować do odpowiedniego katalogu (za pomocą komendy wywołanej w oknie terminala):

  user@XYZ:~$ sudo cp linnwt /usr/local/bin (CR)

 • Finał wieńczy dzieło...By program zawierał (niestety: większość, nie wszystkie) opisy w języku polskim program należy wywołać z odpowiednim parametrem (nazwa pliku "polonizacji", tak jak przedstawiono poniżej):

  user@XYZ:~$ linnwt /ścieżka*/app_pl.qm (CR)
  *ścieżka do miejsca, gdzie znajduje się plik polonizacji)

I tak oto uzyskano dla efekty: skorzystanie z nowszej wersji programu i bliższe poznanie użytkowanego systemu. Nie był to więc czas zmarnowany.

Zapraszam również do innych artykułów zamieszczonych w dziale: Warsztat krótkofalowca.

//