SL6 - Obszary (wypełnione)

Spis treści


Obszary (wypełnione) czyli zony

Wyjątkowo w nazwie powtórzyłem nazwę występującą w menu, bo podobnie jak twórcy programu miałem drobny problem w rozgraniczeniu funkcjonalności "Prostokąty" (Rectangle), opcja "Strefy" (Zone) od funkcjonalności "Obszary" (Zone). Słownikowo (za SJP) wygląda to tak:

  • "strefa - to obszar wydzielony z większego obszaru ze względu na charakterystyczne cechy" a
  • "obszar - to ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów".

Podobnie jak funkcje kreślenia: ścieżek, okręgów czy prostokątów rysowanie obszarów używane jest w warstwach opisowych (S1, S2) czy konturu (O). Dla tych, którzy znają już zasady kreślenia ścieżek dalsza lektura będzie już jedynie powtórzeniem. Ale może warto...

Edycja obszaru wypełnionego

Korzystając z funkcjonalności "Obszar" (Zone) mamy nieskrępowaną możliwość wyboru lokalizacji wierzchołków wielokąta przez co kąty w poszczególnych wierzchołkach mogą się zawierać w zakresie niemal 360 stopni. 

Praktycznie rzecz ujmując obszary kreślimy z taką samą swobodą jak ścieżki. Koniec procesu kreślenia obszaru następuje, gdy figura ma już co najmniej dwa segmenty, nie tworzące linii prostej i:

  • kolejny punkt, w którym lokujemy kolejny wierzchołek pokrywa się z punktem, od którego zaczęliśmy kreślić obszar. Mówiąc krótko: koniec konturu obszaru trafił na swój początek. Zwróć uwagę na sygnalizację (zmianą koloru kursora) faktu zadziałania "autodociągnięcia",
  • wcisnęliśmy PPM lub klawisz Esc. Program automatycznie połączy najkrótszą linią prostą początek konturu z jego końcem. Linia ta może przeciąć istniejący kontur.Autozałamywanie konturu....

W obu przypadkach obszar objęty konturem zostanie wypełniony kolorem właściwym dla warstwy (tu dla C2), w której odbywało się kreślenie. 

Podobnie jak przy kreśleniu ścieżek działa tu tryb automatycznego załamywania konturu. O tym jakie załamanie nastąpi decyduje to który z trybów jest aktywny.

Trybów jest 5, a ich przełączanie następuje po naciśnięciu (w trakcie edycji obszaru) klawisza SPACJI.

Uaktywniony podczas kreślenia ścieżek tryb załamywania jest nadal aktywny przy kreowaniu obszarów. I odwrotnie.

IMO warto również zwrócić uwagę na sposób prezentacji obszaru wypełnionego:

  • kontur wyświetlony został "pełnym" kolorem jasno zielonym, natomiast
  • wypełnienie "prześwituje". Pozwala to widzieć (poprzez wypełnienie obszaru) elementy znajdujące się pod nim. Tu ich nie ma.

 

//