SL6 - Da się...

Ten dział został poświęcony różnym moim doświadczeniom ze Sprint-Layout 6.0. Niektóre zagadnienia zostały opisane w dokumentacji programu. Inne nie.

Motto działu to: "Jak się nie da - jak się da!".

Tym co mnie skłoniło do przedstawienia tych zagadnień w odrębnym dziale to (najczęściej):

  • (rozwiązane) "problemy" na jakie natknąłem się wykorzystując funkcjonalności i/lub sposób użycia aplikacji,
  • IMO istotne znaczenie opisywanej funkcjonalności dla procesu projektowania płytki,
  • dostrzeżenie więcej niż jednej możliwości "dotarcia do celu". Nie wszystkie z nich są oczywiste lub IMO dostatecznie opisane w oficjalnej dokumentacji.

Nie twierdzę, że opisane rozwiązania są jedynymi właściwymi czy najlepszymi. WYbór zawsze zależy od użytkownika i wynika z doświadczeń. Często też przyzwyczajeń.

I one również odcisnęły swoje "piętno" o prezentowanych opisach. Za co z góry przepraszam.

//