SL6 - Ścieżki - Zaczynajmy...

Spis treści


Wystarczy kliknąć ikonę funckji kreślenia ścieżek. Po umieszczeniu kursora nad oknem roboczym zmienia on kształt.

Edycja ścieżkiTu jedna uwaga:

 • sprawdź czy masz ustawioną właściwą grubość ścieżk ( to pole na obrazku obok z czerwonym tłem),
 • jeśli ustawisz grubość linii na zero (0) nie oznacza to wcale, że nie będzie ona widoczna na ekranie czy wydruku. Zostanie ona zaprezentowana jako linia o najmniejszej (dostępnej na danym urządzeniu) grubości: w przypadku ekranu - będzie to 1piksel (px). Drukarka wydrukuje najcieńszą linię jaką potrafi (podaje to zwykle jej instrukcja).

Przecięcie linii wskazuje początek kreślonej ścieżki (linii). Obok kursora wyświetlane są również współrzędne tego punktu. Kliknij by rozpocząć kreślenie ścieżki. Od tej chwili rysowana ścieżka będzie podążała za kursorem. Ponowne kliknięcie spowoduje kreślenie dalszego odcinka tej ścieżki. Może w innym kierunku.

Już na tym etapie można zauważyć, żę:

 • w momencie kreślenia w miejscu kliknięcia (na początku ścieżki) wyświetliło się niebieskie kółko. Kiedy ponownie klikniemy znów pojawi się kółko niebieskie, a między nimi (symetrycznie, w połowie dystansu) pojawi się puste kółko.
  Kreślenie ścieżki...Ja na własny użytek odcinek ścieżki zawarty między dwoma kliknięciami (niebieskimi kółkami) nazwałem segmentem ścieżki, a puste kółko pomiędzy nimi węzłem wirtualnym. Znaczenie ich zostanie za chwilę wyjaśnione,
 • Na chwilę zakończ rysowanie ścieżek (kliknięcie PPM lub klawisz Esc). Zaznacz narysowaną ścieżkę i przesuń kursor na jeden ze skrajnych węzłów ścieżki. Kursor zmieni wygląd. Kliknij węzeł PPM. Pojawi się submenu prezentujące następujące pozycje:
  • usuń węzeł (Remove node) - usuwa wskazany węzeł (pozycja nieaktywna w przypadku, gdy ścieżka składa się tylko z dwóch skrajnych węzłów),
  • dosuń węzeł do siatki (Snap node to grid) - węzeł zostanie dosunięty do najbliższego węzła siatki,
  • dosuń wszystkie węzły do siatki (Snap all nodes to grid) - dosuń wszystkie węzły ścieżki do najbliższych im węzłów siatki,
  • podziel ścieżkę (Split track) - zadziała jedynie wtedy, gdy wskazany węzeł ścieżki nie jest skrajnym węzłem ścieżki,
  • połącz ścieżki (Join track) - zadziała wtedy, gdy: skrajne węzły dwóch różnych ścieżek pokrywają się i jeden z nich został wskazany.

Jeśli chcesz zakończyć jej kreślenie kliknij prawym przyciskiem myszy (PPM). Możesz edytować nową ścieżkę. Jeśli ponownie klikniesz prawym przyciskiem myszy (PPM lub wciśniesz klawisz Esc) wyjdziesz z trybu rysowania ścieżek i powrócisz do trybu edycji.

//