SL6 - Ścieżki - Tryby zaginania ścieżek

Spis treści

Wpływ klawisza SPACJI....Rysując ścieżkę, można zmienić tryb ich zaginania naciskając klawisz SPACJI. Istnieje 5 odrębnych trybów i możesz się pomiędzy nimi przełączać wciskając ten klawisz,

Naciśnij klawisz CTRL by wyłączyć mechanizm przyciągania ścieżki do siatki okna roboczego. Pozwoli Ci to na prowadzenie jej w dowolny, niezależny od siatki sposób.

Aktualna szerokość ścieżki ukazana jest na lewym kazana jest na lewym bocznym pasku, poniżej przycisków funkcji edycji. To właśnie w tym miejscu w dowolnej chwili możesz zmienić szerokość ścieżki.

Wartości wysokości i szerokości padu można zmienić (bez względu na to, które z funkcji edycji jest aktywna) poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pół,
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: lewy przycisk myszy zwiększa wartość o 0,05, kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) zmniejsza wartość o 0,05.
  Przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół: o 0,01! Zmniejzanie następuje do wartości 0. Nie jest możliwe wpisywanie wartości ujemnych,
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz:
   • do góry w celu zwiększenia wartości (o skok 0,05, przy wciśniętym CTRL - jw.),
   • w dół w celu zmniejszenia wartości (o skok 0,05przy wciśniętym CTRL - jw.).
    W tym przypadku zmiana wartości następuje co 0,1. Czyli szybciej.
 • wybranie parametrów z listy wartości predefiniowanych.

Ustawienie szerokości na 0 (zero) spowoduje rysowanie ścieżki o najcieńszej grubości dostępnej na urządzeniu (ekranie lub drukarce).

//