SL6 - Ścieżki - Modyfikacja ścieżek

Spis treści

Modyfikacja ścieżek

modyfikacja ścieżek...By rozpocząć modyfikację ścieżki najpierw zaznacz ją. Węzły decydujące o kształcie ścieżki widoczne są jako niebiesko wypełnione punkty. Zwróć uwagę, że kursor (podczas wybrania funkcji edycji ścieżek) nad węzłem zmienia kształt.

Kliknij wybrany węzeł i przeciągnij go w nową pozycję. Ścieżka podąży za nim. Kiedykolwiek zaznaczysz ścieżkę jej szerokość zostanie wyświetlona w polu prezentacji szerokości. Możesz wtedy dopasować szerokość wybranej ścieżki (lub wszystkich zaznaczonych ścieżek). Jeśli wybierzesz ścieżkę tło pola jej szerokości będzie miało barwę czerwoną. Sygnalizuje to, że wszelkie zmiany wartości tego pola będą skutkowały zmianami w rysunku płytki (PCB).

Jeśli klikniesz węzeł ścieżki prawym przyciskiem myszy (PPM) pojawi się nowe (lokalne) podmenu, pozwalające Ci na: usunięcie węzła, dosunięcie węzła do siatki, dosunięcie wszystkich węzłów do siatki lub podzielenie ścieżki na 2 jej odseparowane odcinki.

//