SL6 - Okręgi

Spis treści


Okręgi (koła)


Okrąg jest elementem graficznym. Znalazł się w zestawie figur geometrycznych, które można wybrać bezpośrednio z lewego paska bocznego.


Oczywiście by rozpocząć jego kreślenie należy wybrać ikonę:

Pamiętajmy, że podobnie jak ścieżki funkcja rysowania okręgów może być wykorzystana do kreślenia w warstwach opisowych (S1, S2) czy konturu (O). Można to użyć jako proste narzędzie do tworzenia opisów paneli czołowych. :) 

 

Kreślenie okręgu...Zaczynajmy...

Po kliknięciu ikony "Okręgi" (Circle) możemy rozpocząć rysowanie okręgu w oknie roboczym. I podobnie jak w wielu innych przypadkach nie zaszkodzi, by sprawdzić jaką grubością linii będzie rysowany. Czy potrzebujemy do tego Panelu właściwości?

Nie, gdyż okrąg będzie rysowany linią o grubości... wybranej dla ścieżki!

Musimy pamiętać, że:

 • pierwsze kliknięcie LPM w oknie roboczym wskazuje środek przyszłego koła,
 • nie zwalniając LPM przeciągamy kursor do takiego położenia, by otrzymać okrąŋ o wymaganej średnicy. W czasie przesuwania kursora w oknie roboczym widoczny jest podgląd kreślonego okręgu. Tu muszę się odwołać do tzw. położenia zegarowego. "Na godzinie 3ciej" widoczny jest węzeł kreślonego okręgu
  Uwaga: nie musimy kurczowo trzymać się ani średnicy, ani też położenia środka okręgu. Bo potem można je zmodyfikować. Jak? O tym za chwilę.
 • puszczając LPM kończymy edycję okręgu.
 • I to wszystko? Jeśli chodzi o kreślenie: tak. 

Właściwości okręgu

 Właściwości okręgu...Podobnie jak większość elementów edytowanych przy pomocy SL i okręgi są "podatne" na modyfikacje. Po zaznaczeniu okręgu zauważymy, że na okręgu w pozycji (zegarowej) "na trzeciej" widoczny jest węzeł.

Prawda jest jednak taka, że... węzły są dwa!!!

Po przyjrzeniu się rysunkowi obok widzimy, że:

 • początek kreślenia okręgu znajduje się na godzinie 3-ciej. Pozycja ta w Panelu właściwości okręgu określona jest mianem "Kąta początkowego" (Start angle) i wynosi 0st.. Jest wyrażona w stopniach.
 • kreślenie postępuje w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówk zegara,
 • koniec kreślenia pokrywa się z początkiem. I to dosłownie. Punkt końcowy, którego współrzędną kątową określono jako "Kąt końcowy" (Stop angle, o wartości 0) jest nad punktem początkowym! Konsekwencją tego jest to, że gdy spróbujemy przesunąć węzeł jako pierwszy przesuniemy węzeł końcowy!
 • W prawym górnym rogu rysunku przedstawiłem wartości okręgu wyświetlone w Panelu jego właściwości. Zwróćmy uwagę na fakt, że praktycznie możemy zmodyfikować wszystkie parametry narysowanego koła.

Wartości te można zmienić poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pół (dla wartości kątowych zakres od 0 do 359,99),
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: LPM zwiększa wartość o 0,05, kliknięcie PPM zmniejsza wartość o 0,05.
  Przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół: o 0,01! Zmniejszanie następuje do wartości 0. Nie jest możliwe wpisywanie wartości ujemnych,
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz:
  • do góry w celu zwiększenia wartości (o skok 0,05, przy wciśniętym CTRL - jw.),
  • w dół w celu zmniejszenia wartości (o skok 0,05 przy wciśniętym CTRL - jw.)
   W tym przypadku zmiana wartości następuje co 0,1. Czyli szybciej.

Ustawienie grubości linii na 0 (zero) spowoduje - o czym już wspominałem - rysowanie najcieńszą grubością linii dostępną na urządzeniu (ekranie lub drukarce).

Wycinki koła

Wycinek koła...

SL rysuje pełne pełen okrąg. 360 stopni. Zrobienie z niego wycinka okręgu nie jest problemem.

Należy:

 • złapać widoczny węzeł (pamiętaj: to jest węzeł końcowy) i przesuń go w pożądane miejsce. Na ekranie będzie widoczny postęp procesu modyfikacji.
  Zauważ, że:
  • przesuwając go ponad węzeł początkowy wartości zwiększają się do 359,99 stopnia,
  • przesuwając go w dół (poniżej pierwszego węzła) wartości zmniejszają się do zera,
 • jeśli jest to konieczne możesz również przesunąć węzeł pierwszy. Tu również wartościami granicznymi kątów są: 0 i 359,99 st.

 W Panelu właściwości okręgu widoczne są jeszcze dwa znaczniki:

 • obszar wycięty (Cutout-area) - obszar pokryty konturem (kształt+grubość linii) okręgu lub objęty okręgiem (jeśli wybełniony z uwzględnieniem grubości linii) zostanie wycięty (dla obszeru miedzi, zostanie jej pozbawiony),
 • wypełniony (Filled) - obszar objęty okręgiem zostanie wypełniony. Jeśli był to wycinek okręgu - węzły zostaną połączone prostym odcinkiem, a obszar objęty konturem wypełniony.

 I to by było pewnie wszystko, gdyby nie...

//