SL6 - Okręgi

Spis treści


Okręgi (koła)


Okrąg jest elementem graficznym. Znalazł się w zestawie figur geometrycznych, które można wybrać bezpośrednio z lewego paska bocznego.


Oczywiście by rozpocząć jego kreślenie należy wybrać ikonę:

Pamiętajmy, że podobnie jak ścieżki funkcja rysowania okręgów może być wykorzystana do kreślenia w warstwach opisowych (S1, S2) czy konturu (O). Można to użyć jako proste narzędzie do tworzenia opisów paneli czołowych. :) 

 

Kreślenie okręgu...Zaczynajmy...

Po kliknięciu ikony "Okręgi" (Circle) możemy rozpocząć rysowanie okręgu w oknie roboczym. I podobnie jak w wielu innych przypadkach nie zaszkodzi, by sprawdzić jaką grubością linii będzie rysowany. Czy potrzebujemy do tego Panelu właściwości?

Nie, gdyż okrąg będzie rysowany linią o grubości... wybranej dla ścieżki!

Musimy pamiętać, że:

 • pierwsze kliknięcie LPM w oknie roboczym wskazuje środek przyszłego koła,
 • nie zwalniając LPM przeciągamy kursor do takiego położenia, by otrzymać okrąŋ o wymaganej średnicy. W czasie przesuwania kursora w oknie roboczym widoczny jest podgląd kreślonego okręgu. Tu muszę się odwołać do tzw. położenia zegarowego. "Na godzinie 3ciej" widoczny jest węzeł kreślonego okręgu
  Uwaga: nie musimy kurczowo trzymać się ani średnicy, ani też położenia środka okręgu. Bo potem można je zmodyfikować. Jak? O tym za chwilę.
 • puszczając LPM kończymy edycję okręgu.
 • I to wszystko? Jeśli chodzi o kreślenie: tak. 

Właściwości okręgu

 Właściwości okręgu...Podobnie jak większość elementów edytowanych przy pomocy SL i okręgi są "podatne" na modyfikacje. Po zaznaczeniu okręgu zauważymy, że na okręgu w pozycji (zegarowej) "na trzeciej" widoczny jest węzeł.

Prawda jest jednak taka, że... węzły są dwa!!!

Po przyjrzeniu się rysunkowi obok widzimy, że:

 • początek kreślenia okręgu znajduje się na godzinie 3-ciej. Pozycja ta w Panelu właściwości okręgu określona jest mianem "Kąta początkowego" (Start angle) i wynosi 0st.. Jest wyrażona w stopniach.
 • kreślenie postępuje w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówk zegara,
 • koniec kreślenia pokrywa się z początkiem. I to dosłownie. Punkt końcowy, którego współrzędną kątową określono jako "Kąt końcowy" (Stop angle, o wartości 0) jest nad punktem początkowym! Konsekwencją tego jest to, że gdy spróbujemy przesunąć węzeł jako pierwszy przesuniemy węzeł końcowy!
 • W prawym górnym rogu rysunku przedstawiłem wartości okręgu wyświetlone w Panelu jego właściwości. Zwróćmy uwagę na fakt, że praktycznie możemy zmodyfikować wszystkie parametry narysowanego koła.

Wartości te można zmienić poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pół (dla wartości kątowych zakres od 0 do 359,99),
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: LPM zwiększa wartość o 0,05, kliknięcie PPM zmniejsza wartość o 0,05.
  Przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół: o 0,01! Zmniejszanie następuje do wartości 0. Nie jest możliwe wpisywanie wartości ujemnych,
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz:
  • do góry w celu zwiększenia wartości (o skok 0,05, przy wciśniętym CTRL - jw.),
  • w dół w celu zmniejszenia wartości (o skok 0,05 przy wciśniętym CTRL - jw.)
   W tym przypadku zmiana wartości następuje co 0,1. Czyli szybciej.

Ustawienie grubości linii na 0 (zero) spowoduje - o czym już wspominałem - rysowanie najcieńszą grubością linii dostępną na urządzeniu (ekranie lub drukarce).

Wycinki koła

Wycinek koła...

SL rysuje pełne pełen okrąg. 360 stopni. Zrobienie z niego wycinka okręgu nie jest problemem.

Należy:

 • złapać widoczny węzeł (pamiętaj: to jest węzeł końcowy) i przesuń go w pożądane miejsce. Na ekranie będzie widoczny postęp procesu modyfikacji.
  Zauważ, że:
  • przesuwając go ponad węzeł początkowy wartości zwiększają się do 359,99 stopnia,
  • przesuwając go w dół (poniżej pierwszego węzła) wartości zmniejszają się do zera,
 • jeśli jest to konieczne możesz również przesunąć węzeł pierwszy. Tu również wartościami granicznymi kątów są: 0 i 359,99 st.

 W Panelu właściwości okręgu widoczne są jeszcze dwa znaczniki:

 • obszar wycięty (Cutout-area) - obszar pokryty konturem (kształt+grubość linii) okręgu lub objęty okręgiem (jeśli wybełniony z uwzględnieniem grubości linii) zostanie wycięty (dla obszeru miedzi, zostanie jej pozbawiony),
 • wypełniony (Filled) - obszar objęty okręgiem zostanie wypełniony. Jeśli był to wycinek okręgu - węzły zostaną połączone prostym odcinkiem, a obszar objęty konturem wypełniony.

 I to by było pewnie wszystko, gdyby nie...


Kwestia łączenia okręgu ze ścieżką

Nie da się?...

Kiedy zobaczyłem węzły zacząłem zastanawiać się, że okrąg, ew. jego wycinek da się wpiąć do ścieżki. Ścieżka też ma węzły.

Ale okazało się, że węzeł węzłowi nie jest równy. Obrazek obok ilustruje to. O ile kliknięcie PPM węzła ścieżki skutkuje pojawieniem się menu właściwego dla edycji węzła.

To kliknięcie PPM węzła okręgu powoduje pojawienie się menu właściwego dla obiektu.

Okazuje się jednak, że jeśli narysujemy ścieżkę, która będzie zaczynała się w miejscu węzła okręgu... to choć mechanizm Rubberband wykryje węzeł okręgu to to... nie wystarczy. Mimo, że gdy klikniemy PPM węzeł ścieżki to pojawi się submenu z aktywną opcją łączenia wężłów (Join tracks).

Ale po kliknięciu tej opcji otrzymujemy komunikat, że... "się nie da", bo nie znaleziono ścieżek do łączenia. Trudno!

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

 

 

//