SL6 - Okręgi - Kwestia łączenia okręgu ze ścieżką

Spis treści

Kwestia łączenia okręgu ze ścieżką

Nie da się?...

Kiedy zobaczyłem węzły zacząłem zastanawiać się, że okrąg, ew. jego wycinek da się wpiąć do ścieżki. Ścieżka też ma węzły.

Ale okazało się, że węzeł węzłowi nie jest równy. Obrazek obok ilustruje to. O ile kliknięcie PPM węzła ścieżki skutkuje pojawieniem się menu właściwego dla edycji węzła.

To kliknięcie PPM węzła okręgu powoduje pojawienie się menu właściwego dla obiektu.

Okazuje się jednak, że jeśli narysujemy ścieżkę, która będzie zaczynała się w miejscu węzła okręgu... to choć mechanizm Rubberband wykryje węzeł okręgu to to... nie wystarczy. Mimo, że gdy klikniemy PPM węzeł ścieżki to pojawi się submenu z aktywną opcją łączenia wężłów (Join tracks).

Ale po kliknięciu tej opcji otrzymujemy komunikat, że... "się nie da", bo nie znaleziono ścieżek do łączenia. Trudno!

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

 

 

//